The journal publishes peer-reviewed original research, critical reviews and short communications of the area of agricultural engineering and environmental engineering (i.e. on soil, water and land management in rural landscape, rural environmental engineering, ecological engineering, environmental geology and hydrology as well as environmental geotechnics).
Land Reclamation Series of Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW is a scientific journal edited and published annually since 1957. Since 1981 the journal has been published in English.
Electronic version (ISSN 2081-9617) has started since Vol.38 2007 http://www.degruyter.com/view/j/sggw.

Paper version is a primary version of the Journal.

Journal Land Reclamation is indexed in: PJSC, AGRICOLA, AGRO, AGRIS, IC, Aqualine, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Oceanic Abstracts, Water Resources Abstracts, GeoRef, CAB Abstracts, Global Health, GeoArchive, Referativny Zhurnal/VINITI, CSA Environmental Engineering, CSA Environment Abstracts, CSA Technology Research, CSA Engineering Research Database, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, Geobase, The Summon.

Charges...

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement


The editors reserve the right to ask authors to submit statements revealing contribution of individual authors in creation of every publication and information who is the author of used concepts, principles, methods, etc. The statement must also indicate affiliation of all authors. The first author submitting paper takes the principal responsibility for the published text.

Editorial Staff

      W czasopiśmie publikowane są recenzowane oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe oraz doniesienia naukowe. Tematyka publikowanych materiałów dotyczy szeroko pojętych zagadnień gospodarowania zasobami (gleba, woda i grunt) w rolniczej przestrzeni produkcyjnej jak również zagadnieniom inżynierii środowiska wiejskiego, inżynierii ekologicznej, geologii i hydrologii oraz geotechniki środowiskowej. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, seria Land Reclamation jest czasopismem naukowym, które ukazuje się od 1957 roku. Od roku 1981 periodyk wydawany jest w języku angielskim, a od 2007 roku - w wersji elektronicznej (ISSN 2081-9617) http://www.degruyter.com/view/j/sggw.

Wydawnictwo drukowane jest pierwotną wersją Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, seria Land Reclamation

Czasopismo jest abstraktowane w bazach: PJSC, AGRICOLA, AGRO, AGRIS, IC, Aqualine, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Oceanic Abstracts, Water Resources Abstracts, GeoRef, CAB Abstracts, Global Health, GeoArchive, Referativny Zhurnal/VINITI, CSA Environmental Engineering, CSA Environment Abstracts, CSA Technology Research, CSA Engineering Research Database, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, Geobase, The Summon.

Opłaty: Autorzy artykułów zakwalifikowanych do druku zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokoœci 500 zł + 23% VAT za tekst do 11 stron. W przypadku złożenia tekstu o większej objętoœci zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokoœci 50 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę. Wystawiana jest jedna faktura za każdy artykuł. Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują koniecznoœć dokonania opisanej powyżej opłaty.

Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów publikacji o złożenie oświadczeń ujawniających wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor, zgłaszający manuskrypt.

Zespół Redakcyjny